Cimg2248_3

 

                          人生のマラソン
                                  たそがれてからが 面白い。
                                             そんな日々を綴つて ・・・

           2_5                 
   
     日々思ふこと

   マラソン 旅 古寺巡禮  讀書日誌  醫の風景 

       折々の歌

   短歌・俳句・ English HaikuBasho's English Haikus 

      
  Contents 一覧
           ( 2008年 2009年 2010年 2011年   2012年 2013年 2014年 2015年

            2016年 2017年 2018年 2019年 )